En havn med flere havner

november 23, 2019

Brattestø

I disse shopping tider har også Borg Havn vært på handlerunde. Kanskje ikke like billig som «Black Friday», men antakelig noe med samfunnsnyttig.

Nyervervelsene er tidligere aktive fiskerihavner som Staten nå avhender langs hele kysten. Dette er såkalte ikke-næringsaktive fiskerihavner i Hvaler kommune som Staten ved Kystverket har tilbudt etter takst. Grunnet en statlig avhendingsinstruks er det offentlige etater som får prioritet på slike kjøp. Etter gode prosesser og avklaringer med både Østfold fylkeskommune og Hvaler kommune, har Borg Havn IKS benyttet prioriteten til å takke ja til tilbudet. Det er nå skrevet kontrakt med Kystdirektøren på overtakelse av havnene Brattesø, Lauer, Kjellvika og Tisler.

De som er kjent i Hvalers skjærgård kjenner nok disse havnene godt. Moloene på Brattestø er etter vårt syn det flotteste dekninsverket, men kanskje også det mest krevende anlegget å eie. Grunnen er strenge vernebestemmelser der Riksantikvaren tidligere i 2016 fredet dette anlegget i en større prosess med Landsverneplan for maritim infrastruktur. Anlegget er bygget i perioden 1889 til 1897 og fredningen omfatter begge moloer. Kjellvika er et mindre anlegg på Spjærøy i ytre del av Skjelsbusund, i dag bygd ut med fritidsbåtanlegg. Lauer er på sin side det de fleste forbinder med idyll, litt ute i sjøen for seg selv vest for Herføl. Den siste er for mange «langt og lenger enn langt» ute i havngapet, et aldeles lite anlegg som egentlig aldri ble fullført kan historieinteresserte lese av gamle planer. En uthavn for de båtinteresserte og selvsagt de stedbundne hytteeiere.

Med kjøpet har Borg Havn sikret allmennheten flotte anlegg framfor ytterligere privatisering langs skjærgården i vårt flotte fylke. Det har kostet, for staten gir ikke ved dørene, men noe inntekter kommer investeringen til å gi. Noen gamle og nye båtplasser samt mulighet for nyanlegg er i planleggings-skuffen. Sammen med de aktive fiskerihavnene som følger over til nye Viken fylke i 2020 vil alle tidligere statlige havner i Hvaler forvaltes av Borg Havn til fellesskapets beste.

Litt bakgrunn for den interesserte:
Salg av fiskerihavner går egentlig helt tilbake til Norsk Fiskerihavneplan NOU 1990:29 som klassifiserte alle statlige utbygde fiskerihavner etter næringsaktivitet og utviklingspotensiale. Noen av landets mest aktive fiskerihavner fikk klassifisering A, herav Utgårdskilen i Hvaler, og så gikk det gradvis ned til D-klassifisering. Da hadde havne kun litt aktivitet, og relativt liten mulighet for å bli noe mer. Under det var det dårlig stelt med igjenværende fiskeriaktivitet eller håp om at noe kunne skje her av den type næring, og avhending ble foreslått av dette utvalget som leverte NOU’en. Lite skjedde i årene som fulgte, men fra midten i 1990-tallet ble det sporadisk avhendet en havn her og der. Kjellvika var eksempelvis en havn som ble tilbudt for salg, men avtale ble aldri fullført. Utover i dette århundre ble det satt opp program på avhending da Kystverket så at det ble uforholdsmessig kostbart å drifte og vedlikeholde rundt 700 statlig utbygde fiskerihavner mens bare en del av disse egentlig var næringsaktive. Problemet har dessverre vært at staten egentlig ikke er eiendomsbesitter, bare grunnavtaler på alle disse havnene. Og det å eie en molo kan i høyeste grad være risikosport, en skikkelig uværsdag kan bli forskjellen mellom fest og ruin. Så fart i dette kom først med regionreformen der det ble besluttet at alle fiskerihavner skal over til regionalt nivå, og de havner som Fiskeridirektoratet har ment ikke har noen fiskerimessig betydning skulle forsøkes avhendet inne fylkesreformen er fult operativ i 2020.

Andre aktuelle saker: