Endret rutetilbud – pressemelding fra DFDS Shipping Logistics Norway

september 23, 2018

Endret rutetilbud – pressemelding fra DFDS Shipping Logistics Norway 1

DFDS har besluttet å utvide og forbedre ruten mellom Norge, Zeebrugge og Immingham. Det betyr nok et positivt tilskudd til det allerede gode rutetilbudet til og fra Borg Havn.

I dag har DFDS et rutetilbud med sideport/containerfartøyet Lysbris Seaways, som hovedsakelig frakter papir fra Norske Skog, og containere med ulike typer last. Den nye og utvidede ruten fra 2019 vil bli betjent av et større ro-ro-fartøy, Finlandia Seaways. Dette betyr at DFDS, i tillegg til containere og papir, vil kunne tilby sjøtransport for ro-ro-last som tilhengere, selvdrevne maskiner og et bredere utvalg av prosjektlast mellom navene. Dette er noe Borg Havn lenge har ønsket å få, og øker vår mulighet for å betjene en større etterspørsel hos næringslivet og ikke minst styrker konkurransen mot veitransport.

Fartøyet vil som i dag ankomme Øra i Fredrikstad mandager.

Se vedlagte pressemelding for mer detaljer.

Andre aktuelle saker: