Energistyring av administrasjonsbygg i Borg Havn med nytt SD-anlegg

august 28, 2020

Storm Elektro

Borg Havns administrasjonsbygg i Øraveien oppgraderes med nytt Sentral Drift-anlegg.

Etablering av et SD-anlegg er et ledd i arbeidet med smart energistyring av havnas bygg og anlegg. Det gir blant annet mulighet for styring av varme, ventilasjon og ladepunkter for el-biler. Slik kan både energi- og effektbruken optimaliseres.

– Videre skal det utvikles gode styrings- og målingssystemer for energibruk for havnekraner, lysmaster og andre bygg, sier teknisk sjef Pål Erling Johnsen. I tillegg jobbes det med smart styring av energianlegget hos vår leietaker på Kortbølgen 15 på Øra, Batteriretur .

Storm Elektro AS er utførende på elektroarbeider og valgt system er et modul anlegg.

– Vi deler arbeidet inn i faser og på sikt vil anlegget også kunne inkludere egne solcelle- og landstrømanlegg, forteller Johnsen.

Arbeidet inngår som endel av piloteringen i E-land, et EU støttet prosjekt som havna deltar i, samt prosjektet «Energipakke Borg Havn» som har mottatt støtte fra ENOVA.

 

Les mer disse prosjektene her:

https://www.smartinnovationnorway.com/e-land/

https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/teknologiportefoljen/energipakke-borg-havn—batteriretur/

 

Andre aktuelle saker: