Fartøy til besvær

juli 24, 2018

Fartøy Til Besvær 1

Stort fritidsfartøy sank ved Tollboden natt til mandag 23. juli. Store ressurser satt inn for å rydde opp for å hindre akutt forurensning og berge materielle verdier.

Båten som sank har lenge vært et problem for havna, det har vært lange prosesser for å få denne vekk fra stasjonsplass på Tollbodkaia. Det var derimot veldig uventet at fartøyet på nærmere 20 meter med stålskrog skulle synke, så langt hadde det ikke vært indikasjoner på at båten ikke skulle være sjødyktig. Kaien eies av Fredrikstad kommune med forvaltes av Borg Havn.

Borg Havn og Fredrikstad kommunes rekvirerte både brannvesenet og krantjenester fra Kynningsrud for raskest mulig å hindre forurensning med olje og diesel i Glomma og om mulig å få fartøyet hevet. Etter operasjon i mange timer med kranløfting med den største mobile kranene til Kynningsrud, og vannpumping med stor  pumpekapasitet fra brannvesenets pumper gikk det sakte med å få fartøyet å rett kjøl. En ny kran ble satt inn i stabilisering av fartøyet og ut på ettermiddagen fikk vi bedre effekt og kontroll på hevingen. En pumpebil fra brannvesenet tok ut siste rest fra maskinrommet som hadde mye forurensning, og først langt på kvelden fikk vi tilstrekkelig oversikt over båtens dårlige skogtilstand. Det ble da besluttet å slepe til den til Øra og legge den på land der med havnas eget løfteutstyr. Her blir den liggende til endelig beslutning i samråd med eier. Her gjorde Sjøtjenester en god jobb på kort varsel med å foreta et kontrolert slep ned elva.

Vi takker de involverte for utmerket og profesjonell bistand.

Borg Havn er ikke like imponert over mange passerende fartøy som ikke viser tilstrekkelig aktsomhet opp mot slike store operasjoner, verken overholdelse av fartsbestemmelser i Vesterelva eller god avstand til arbeidet. Vi oppfordrer nok en gang alle til å være aktsom på sjøen, både her i sentrum og ellers i våre sjøområder.

Andre aktuelle saker: