Havnelager 1 på Øra rives

oktober 24, 2023

Lager1 1
Bilde: Pål Erling Johnsen (Borg Havn), Arni Løken og Lars Ivar Bredesen (begge Øst-Riv)


I fjor ble Havnelager 2 revet og erstattet med ny dukhall. Nå er også Havnelager 1 på Øraterminalen snart historie
. Bygget som rives er et eldre kombinert kontor- og lagerbygg på cirka 3000 kvadratmeter. Etter at bygget er revet og fjernet skal arealene tilrettelegges for utenomhus laging for leietaker NorLines AS.

Interessen for ombruk i byggeprosjekter har økt kraftig de siste årene og dette er noe Borg havn ønsker å rette fokus på. I dette prosjektet er enkelte byggematerialer, som var egnet for ombruk, tatt ut og solgt videre. Noe utstyr er også demontert og skal få leve videre i andre av bygg som havna eier.

Rivearbeidene utføres av entreprenøren Øst-Riv AS. Første fase av arbeidet, som har bestått i innvendig sanering, hadde oppstart i uke 40. Utvendig riving startet opp denne uka. Arbeidet vil pågå de neste fem ukene, og forventes avsluttet innen 1. desember.

Selve rivearbeidet av bygget vil skje fra sør mot nord. Saneringsarbeidet vil hovedsakelig forgå på dagtid, men det vil også kunne være aktivitet på kveldstid, fram til klokka 19. Her vil det måtte kunne påregnes noe støy.

 

KONTAKT:

Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn mobil 900 27 398 eller e-post: paljohn@borg-havn.no
Arni Løken, Øst-Riv AS (entreprenør) mobil 920 81 317 eller e-post: arni.loken@ost-riv.no

Andre aktuelle saker: