Havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord

desember 6, 2022

Default

Syv Oslofjordhavner har siden 2020 hatt et formelt  miljøsamarbeid støttet av Klimasats. Hensikten med havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord er å tilrettelegge for etablering av én grønn korridor og spre kunnskap om hvordan sjøveien kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren. Havnene som deltar i prosjektet sammen med Borg Havn er Oslo, Drammen, Moss, Larvik, Grenland og Kristiansand.

Målsetting

 

Hvordan kutte utslipp i Oslofjorden?

Første skritt for å redusere utslipp fra transport rundt Oslofjorden er å flytte gods fra vei til sjø. Neste skritt er at skipene bruker landstrøm ved kai. Landstrøm og lading kan levere fornybare drivstoff til grønne korridorer både på sjø og land i framtiden.

Oslofjordhavnene har avdekket at ombygging til landstrøm koster ca. ¼ av det rederiene selv estimerte. Dersom 15 skip i faste ruter bygges om, kan opptil 90% av utslippene ved kaia kuttes.

Økt bruk av landstrøm forenkles når godskipene går i faste ruter. Overgangen til fornybare drivstoff går via landstrøm. Skipene vil fortsette å bruke landstrøm, selv når de går på fornybare drivstoff. Landstrøm er energieffektivt, uten tap, og gjør skipene klare for strengere globale krav.


BILDE: Koblingspunkt for landstrøm i Borg Havn. Nytt landstrømanlegg stod ferdig høsten 2022 og kan levere 2×2 MW effekt. Foto: Borg Havn.

Hver enkelt havn kan ikke tilby alle typer fornybart drivstoff til skip (metanol, ammoniakk, komprimert hydrogen). Det er mangel på areal og nok nettkapasitet til produksjon i havnene.

Oslofjorden har syv havner og sammen kan vi kanskje tilby flere fornybare drivstoff til skip og annen transport i vår region. Om etterspørselen er stor nok, med ambisiøse kunder, gjennom tydelige klimakrav fra kommuner rundt fjorden, kan kanskje et bunkringsfartøy forsyne skipsruter i framtiden.

Vareeiere som bruker sjøveien kan inngå lenger kontrakter for å bidra til utslippsfri transport.

Oslofjordhavnene er omringet av klimaambisiøse byer. Vi i Oslofjorden kunne lagt oss på EU sitt mål om 55 % utslippskutt i 2030. Men Oslofjorden har Norges tettest befolkede områder. Vi bør kunne redusere mer.

Gjennom samarbeid og dialog vil vi finne de mest ambisiøse kundene. Det er de som vil bygge om skipene, eller bygge nye. Det er de som vil vise veien fram til nullutslippskorridorer både på sjø og land.

Oslofjordhavnene fikk bekreftet i oktober 2022 på besøk i Belgia og Nederland, at vi har kommet langt allerede. I Norge har vi landstrøm å tilby, løsningene finnes og kan enkelt tas i bruk. Nå trenger vi de mest ambisiøse rederiene til å bygge om skipet og teste løsningene.

Oslofjordhavnene vil fortsette å jobbe for en Utslippsfri Oslofjord. Veien videre er å vise hva som må til for å nå målet om 85% i 2030. Samarbeid og dialog; Internt i Oslofjorden, sammen med vareeier, og på lag med våre europeiske hubhavner vil vi fortsette fram mot 2030.

Andre aktuelle saker: