Havnesikkerheten styrkes med digital opplæring i HMS og ISPS

mars 22, 2021

DSC 3246

Mye kan skje på en havneterminal. I fjor utviklet de tre havnene Bergen Havn, Borg Havn og Karmsund Havn sammen med Haugesund Stevedoring AS et digitalt HMS-introduksjonskurs rettet mot arbeid i havn. To av havnene har også laget et ISPS-kurs. 

Operatører og andre som arbeider i havn har god kunnskap om HMS innen sitt fagfelt, men mange er uforberedt på kompleksiteten ved de ulike aktivitetene som finner sted på en havneterminal. For å kunne vurdere risiko er det nødvendig å kjenne til hvilke faremomenter du skal ta hensyn til. Ny digital opplæring skal bedre fokus på arbeidet med sikkerhet og HMS i havner.

Et høyt aktivtetsnivå betyr som regel også en gjennomstrøm av personell fra ulike aktører i havna, Noen oppholder seg i havna en kort periode, andre over lengre tid. Når Covid-19 i tillegg begrenser hvor mange som kan samles samtidig, så gjør det HMS-opplæringen utfordrende.

Gikk sammen for å lage kurs

Bergen Havn, Borg Havn og Karmsund Havn gikk derfor i fjor sammen om å utvikle et digitalt HMS- introduksjonskurs rettet mot arbeid i havn. Terminaloperatøren, Haugesund Stevedoring AS, har også deltatt i samarbeidet. Kurset tar for seg aktiviteter som er typiske for havn og havneterminaler og farene en må være observant på. Ved gjennomført kurs utstedes det automatisk et kursbevis til deltaker, samtidig som havna kan ta ut rapporter med oversikt over personell som har fullført.

– Det har vært et ønske å skjerpe fokus på sikkerheten og HMS-arbeide i havna. Dette gir oss en trygghet om at alle har fått en god innføring i helse, miljø og sikkerhetsaspektene ved havnedriften, sier Charlotte Iversen miljøsjef i Borg Havn.

Passer for havner i Norge

Ved å samarbeide har de tre havnene fått til et generisk HMS-kurs som passer for alle norske havner. Borg Havn og Karmsund Havn har i tillegg gått for et digitalt ISPS-kurs. Det består av en del som gir innføring i regelverket, og som er felles for begge havnene, og en del som forteller spesifikt om ordningene ved den aktuelle havna.

– Siden vi startet for tre år siden har rundt 1 500 personer gjennomført ISPS-kurset vårt, forteller Lars-Erik Labori ved Karmsund Havn. Han er havnas sikkerhets- og beredskapsleder og sier kurset gir en opplæring i ISPS-koden som oppfyller Kystverket og IMO sine krav.

Både Borg Havn og Karmsund Havn tilbyr nå en pakkeløsning for kjøp av HMS og ISPS kurs. For 800 kroner får personell begge kursene.

–  Vi har inngått en avtale med Klok-produksjon (kursprodusent) som gjør at havna ikke har noen utgifter med utviklingen utover egen arbeidsinnsats, mot at de selger kurset gjennom sin portal,  forteller terminalsjef Kenneth Mathisen i Borg Havn. En ordning han er godt fornøyd med.

Samarbeidet mellom de tre havnene, terminaloperatøren og Klok har gjort det mulig å produsere digitale kurs av høy kvalitet, som er rimelig å ta i bruk.

– Alle havner som ønsker å gjøre det samme kan ta kontakt med oss, avslutter Birgitte Remstad i Klok-produksjon.

 

 

 

Andre aktuelle saker: