Invitasjon til avslutningsseminar om FoU-prosjektet E-LAND

oktober 7, 2022

Borg Havn

Borg Havn inviterer til seminar den 18. oktober. Her presenteres arbeidet og verktøyene som er utviklet i Horizon 2020-prosjektet Energy Islands (E-Land). Havnas erfaringer med å være pilot i prosjektet blir også tema.

Det blir mulighet for å prøve ut verktøyene i interaktive sesjoner, og diskutere med fagfolk innen energiområdet fra inn- og utland. Det blir også  befaring hvor vi viser fram solcelleanlegg, termisk energisystem og batterisystemene som er bygd opp. Arrangementet avsluttes med en «networking event» fra klokka 17-19. Det blir servert lunsj underveis.

Du finner mer informasjon om programmet og påmelding til arrangementet her.

Prosjektet E-LAND er finansiert av det europeiske forsknings- og utviklingsprogrammet H2020 og har som mål å undersøke utfordringer i energisektoren ved å utvikle en løsning som kombinerer teknologiske, sosiale og forretningsmessige forhold. 


Om E-LAND-prosjektet

E-land prosjektet er ett samarbeid innen EU prosjektet Horizon 2020. Det er tolv partnere som er involvert fra flere forskjellige europeiske land, i tillegg deltar to store energiselskapet fra India. Prosjektet dreier seg i  hovedsak om å utvikle et styringssystem for energi som skal bidra til å optimalisere produksjon, lagring og bruk av de ulike energivektorer som er knyttet til strøm og varme. Et annet fokusområde i prosjektet er å finne og utvikle nye forretningsmodeller innenfor energisegmentet. Horizion 2020 har en økonomisk ramme på 60 millioner norske kroner. Borg Havn er én av tre europeiske piloter. De andre pilotene foregår i Romania og Spania, og det er også lansert en fjerde pilot i India. Borg Havn har mottatt støtte på omlag seks millioner kroner over en prosjektperiode på 3,5 år.

Bakgrunnen for deltagelse
Borg Havn valgte å gå inn i dette forskningsprosjektet for å bidra til økt fokus på det grønne skifte. Å bidra til redusere eget CO2-fotavtrykk, og få en bredere forståelse for energisituasjonen som er på Borg Havn og Øra industriområde. Det å opparbeide og utvikle kompetanse om havner sin mulighet for energioptimalisering har vært viktig. Ved å ta i bruk verktøy som kan predikere energiproduksjon og energiforbruk. Å åpne opp for produksjon av mer fornybar energi til eget bruk og bruk på hele området, samt å skape nye forretningsmodeller.

For brukere av Borg Havn vil dette bety at man skal kunne tilby fornybar energi i havna og skape et bredere tilbud om «grønne kontrakter». Ved å optimalisere energiforbruk, så vil man kunne se direkte ringvirkninger som igjen bidrar til reduserte utslipp av klimagasser fra aktiviteten i havna. Borg Havns ønske er å kunne tilby enkle og sømløse løsninger for bruk av energi.

Se film om E-landprosjektet.

Andre aktuelle saker: