Kaianlegg for fiskerinæringen åpnet

oktober 6, 2020

IMG 7696

Med litt offisiell festivitas ble den nye utrustingskaien og en flytende liggekai åpnet i Utgårdskilen fredag den 2. oktober. Med dette bygget er det et komplett tilbud til nåværende fartøy om plass for service og liggeplasser i Utgårdskilen.

Med ferdigstilling av den godt dimensjonerte fiskerikaien har både Egersund Trål som drifter trålverkstedet, og fiskerne fått en funksjonell og sikker utrustingskai i en av våre viktigste fiskerihavner. Denne kaien vil ha en allsidig bruk, både ved serviceoppdrag, ved lasting og lossing av fartøy og dels som liggekai for de store fartøyene som trenger mer kraftig infrastruktur. Flytekaien er tilrettelagt for de litt mindre sjarker som har behov for faste liggeplasser i havna. Denne er levert og montert på stedet av Småbåthavner AS.

Utgårdskilen fiskerihavn er en av fire næringsaktive havner i Hvaler som er overtatt av Viken fylkeskommune. Det var da ikke unaturlig å invitere representanter fra fylket til å overbære åpningen. For anledningen hadde to fylkesråder ved Olav Skinnes (SP) for Samferdsel og Anne Beathe Tvinnereim (Sp) for plan, klima og miljø tatt seg tid til å besiktige og få nyttig informasjon om havna og de framtidsutsikter som ligger her. Ordfører i Hvaler var selvskreven som høytidelig åpner av kaien og fikk skåret over de oppsatte garn med en egnet fiske-kniv. Det var fine taler om både fiskerinæringens viktighet for hele regionen, og at en videre satsing på både havneutvikling og rekruttering er viktig for næringens videre eksistens og utvikling.

Litt om kaien og de som har medvirket til å realisere bygget:

Kystverket innvilget tilskudd til bygging av kaien, som var oppad begrenset til 50 % eller kr. 4.8 mill. Totalt sett ble kostnadene noe høyere, så resten er dekket over Borg Havn sitt investeringsbudsjett. Totalt vil denne investeringen komme på omlag 11.5 mill inkl flytekai, eks. mva.

NRC har vært hovedentreprenør. De har bygget kaien med totalt 290 meter stålkjerne peler til fjell. Det er brukt 65 tonn armering og 375 tonn betong. Det er videre lagt 66 meter kaiskinner som stopplister langs kaien og satt ned 15 pullere for fortøyning. Som fendere er det montert 35 dekk langs ytre og indre del. Kaien måler da 53 meter i ytterkant mot havnebassenget, og omlag 25 meter innenfor. Dette gir rom for opp til 4 fartøy samtidig «longside» samtidig som det kan foregå innlasting av trål på et femte fartøy fra trålverkstedet.

Takk til Nyvoll Consult som har stått for prosjektering, NGI som har ivaretatt de geotekniske disipliner og Julsen & Poppe for byggeledelse. Teknisk sjef Pål Johnsen i Borg Havn har vært ansvarlig for hele prosessen og oppfølgingen.

Borg Havn vil i samarbeid med lokale håndverkere legge strøm og vann til kaien, dette utføres nå i høst.

Andre aktuelle saker: