Utgårdskilen trålservice

Like før jul fikk Borg Havn tilslag på kjøp av eiendom Gnr./Bnr 47/224 i Utgårdskilen, mest kjent som Utgårdskilen trålservice. Dette er en næringseiendom som var eiet av Harald Haraldsen, og som han gjennom mange år har bygget opp til å bli en grunnpilar for service til den viktige fiskerinæringen som både fiskeredere og aktører i et stort regionalt område er blitt avhengige av. Harald har hele tiden lagt stor vekt på sitt sterke ønske om at virksomheten han har bygget opp blir videreført gjennom strategisk og solid eierskap hos et selskap som Borg Havn.

Etter at Harald og hans kone Inger etterhvert trappet ned i 2015/16 ble anlegget leid ut til Egersund Trål som har opprettholdt driften her de siste tre år. Dette har både sikret arbeidsplasser og opprettholdt et svært viktig tilbud til yrkesfiskere som har behov for denne tjenesten i nærmiljøet. Dette er noe av grunnlaget for Borg Havn sitt engasjement. Å sikret eierskap gir oss mulighet til å gi forutsigbarhet for Egersund Trål og den satsing de har hatt på rekruttering og kompetanseoppbygging for å dekke etterspørselen etter reparasjon og salg av trålutstyr.

Borg Havn er svært fornøyd med å ha fått en avtale med Inger og Harald Haraldsen og kjøp av anlegget. Vi takker for gode samtaler og en forhåpentligvis god avtale for alle parter. Vi ønsker samtidig Egersund Trål lykke til videre i drift av et attraktivt servicetilbud til en viktig næring i Hvaler og hele Oslofjorden.

Andre aktuelle saker: