Landstrøm for utslippskutt

desember 2, 2022

1

Skip som anløper Øraterminalen i Fredrikstad kan nå få levert strøm fra land som erstatning for bruk av fossilt drivstoff når de ligger til kai. Borg Havn har investert 13,5 millioner koner i et nytt landstrømanlegg.

Anlegget vil kunne levere strøm til to skip samtlige, med forskjellig frekvens og spenning. Skipene kan kobles til landstrøm på tre ulike punkter langs containerkaia, avhengig av hvor de anløper.

– I alle punktene tilbys strøm i spenningsområdet fra 400 til 690 volt, med frekvens 50 eller 60 hertz, forteller teknisk sjef i Borg Havn Pål E. Johnsen. Anlegget er designet og levert etter spesifikasjoner i den internasjonale lavspent standarden NEK IEC 80005-3.

Det var sommeren 2020 at Borg Havn etter søknad fikk innvilget 9,7 millioner kroner i tilskudd fra ENOVA til utbygging av landstrømanlegg. Å ferdigstille anlegget har tatt noe lenger tid enn opprinnelig forutsatt da det også er gjort investeringer i annen energiinfrastruktur. I tillegg til landstrøm har havna blant annet investert i solceller og et internt strømnett på Øraterminalen. Strøm fra lokal solenergiproduksjon vil altså kunne leveres som landstrøm til skip ved kai.

– At vi nå har fått på plass landstrøm er et ledd i elektrifiseringen av havna og en viktig del av fremtidens havneløsning, sier miljøsjef Charlotte Iversen i Borg Havn.


Viktig bidrag for å nå Fredrikstads klimamål

Det er beregnet at hele syv prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens fartøyene ligger helt i ro i havna. Livet ombord trenger strøm også når fartøyet ligger til kai. Skipene har derfor hjelpemotorene i gang for å holde systemene gående. Enten det er snakk om lys og varme eller lasting og lossing.

Satsingen på landstrøm ved Borg Havn er et viktig tiltak for å kutte utslipp og et bidrag til å nå Fredrikstads kommunes ambisiøse klimamål. Det er anslått et potensial på nær 3,4 million kilowatt timer i året, basert på energiforbruket til fartøyene som besøker havna.

Å bruke landstrøm har også positive miljøeffekter lokalt. At det ikke forbrennes fossilt drivstoff ved kaikanten, eliminerer også lokale utslipp og reduserer støy – til glede for havnas omgivelser.

Det er danske PowerCon A/S som har levert anlegget som består av to mobile landstrømcontainere, hver på 2 MW. Selskapet har også levert landstrømanlegg til andre havner i Oslofjorden.

Bilde: Fra testkjøring av landstrømanlegget. Fra venstre Stefan Russvoll (Borg Havn), to representanter fra leverandøren PowerCon AS, Jon Elvestad (Storm Elektro), Tore Grøtting og Pål E. Johnsen (begge Borg Havn).

 

Havnene har en viktig rolle

Miljøsjefen mener at havnene har en viktig rolle for å få redusere utslippene i transportsektoren.

– Økt sjøtransport og bruk av nullutslippsløsninger til kortere distanser på land, bidrar til transport uten store, økte utslipp. Det er viktig i Norges tettest befolkede område rundt Oslofjorden, avslutter Iversen.

 

 

Andre aktuelle saker: