Lasteskip fikk motorstopp i Glomma

august 4, 2021

1166589

Lasteskipet «Annegret» fikk tidlig i morges motorstopp og drev et stykke oppover i elva og ødela to brygger for fritidsbåter på Møllerodden. Til alt hell ble det minimale skader. 

I følge terminalsjef Kenneth Mathisen i Borg Havn IKS hadde skipet lastet på Øra og var på vei ut til snuplassen i Fuglevikbukta når motoren stanset. Snuplassen ligger rett sør for Møllerodden. Etter at lasteskipet hadde drevet et stykke nordover, ble det hentet inn av en slepebåt og lagt til kai ved Øra igjen. Det var aldri fare for en større ulykke forteller terminalsjefen, men han har stor forståelse for at naboer og folk i området kan ha opplevd dette som dramatisk.

Det er Kystverket som har ansvar for å holde farleden åpen. Deres båt «Struten» har i formiddag vært på plass for å rydde opp. Det er mye fritidsbåttrafikk i elva nå, og det er viktig å passe på at rester etter de ødelagte bryggene ikke utgjør noen fare for båttrafikk. Å få erstattet bryggene blir en sak mellom bryggeeierne, deres forsikringsselskap og rederiet, opplyser Kystverket.

«Annegret» ligger nå i ettermiddag fortsatt til kai på Øra og Sjøfartsdirektoratet er ombord i skipet. Det er de som er myndighet ved slike hendelser, og Politiet har også rutinemessig vært ombord. Etter planen skal skipet videre til Norrköping i Sverige.

 

Andre aktuelle saker: