Marin Omsorg

Gjennom pilotprosjektet «Marin omsorg» kan mennesker som er dømt til samfunnsstraff i Østfold velge å rydde i de uendelige mengdene med marint søppel i Øra naturreservat.

Fra oppstart i november i fjor har pilotprosjektet Marin Omsorg organisert rydding av søppel i naturreservatet på Øra. Borg Havn har hatt glede i å hjelpe til med sjøtransport og logistikk i de grunne og vanskelig tilgjengelige områdene i reservatet. Naturreservatet ligger øst for Glommas elvemunning, og har siden 1985 status som Ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

-Det er inspirerende å jobbe med så mange flotte og engasjerte mennesker som bidrar til å rydde i vårt verdfulle nærmiljø. Så langt har vi hatt en utrolig godt samarbeid, sier Henning A. Lilleng, maritim leder i Borg Havn IKS.

Ryddegjengen består blant annet av mennesker som avtjener samfunnsstraff.

-Vi trenger å systematisere den store jobben det er å rydde marint søppel, og tanken er at vi med en ryddepatrulje fra kriminalomsorgen kan gjøre nettopp det, og starte her på Øra, sier Sten Helberg, en av initiativtakerne. Samfunnsstraff handler jo om å bidra med noe positivt tilbake til samfunnet, og gjennom dette tiltaket får de gjort nettopp det på en ordentlig måte, legger han til.

I første omgang er dette altså et pilotprosjekt, hvor planen er å rydde i fuglereservatet på Øra før ferdselsforbudet i området trår i kraft 15. april i år. Pilotprosjektet har mottatt økonomisk støtte fra fylkeskommunen og involverer en rekke etater som Fredrikstad kommune, Borg Havn, Naturvernforbundet, Oslofjordens Friluftsråd, Kystlotteriet og ikke minst Kriminalomsorgen.

Andre aktuelle saker: