Ellen Hambro Med Ledergruppe På Øra

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet hadde med seg sin ledergruppe på en liten studietur til Øra, med besøk hos flere aktører i industriklusteret her. Fredrikstad Næringsforening ved Kjell Arne Græsdal var primus motor, med et tilrettelagt program som gav flere anledning til å framsnakke det vi får til her. Samt aldri så lite framsnakking av det vi er opptatt av å få god drahjelp til for å lykkes enda bedre med næringsutvikling i regionen.

Et besøk til Borg Havn betyr automatisk å slå på stortrommen om betydningen av en god sjøvei. Og det at Miljødirektoratet nå er i sluttspurten til å ferdigbehandle søknaden fra Kystverket om en særdeles viktig mudring her var ett av våre viktige budskap, gjennom å få fram den store avhengighet vi har for Glomma som transportvei. Da må det vedlikeholdsmudres og forbedres litt farled i kroker og svinger fra Øra og hele veien gjennom Hvalers farvann i Løperen. Det har nå stor betydning både for eksisterende bedrifter og ny verdiskaping fra flere potensielle industrietableringer i havnas oppland. Vi håper vårt budskap gir god effekt både på saksbehandling og direktoratets forståelse for deres viktige rolle i å delta i verdikjeden.

Besøket ble fulgt opp med orientering fra Norsk Senter for Sirkulærøkonomi, besøk hos Stene Stål Gjenvinning som vise en bils siste reis før den går videre i sirkulærøkonomien, besøk hos Mettalco som viste de besøkende gjenvinning av plast i utrangerte kabler, Adesso Bioproducts med sin biodiesel produksjon og Fredrikstad Seafood som snart gir oss fersk og kortreist sjømat. Og naturlig nok en fin avslutning i fugletårnet med presentasjon av fuglereservatet.

Vi er glade for å kunne ta imot viktige myndigheter som vi tror har svært stor nytte av å reise mer rundt for å se og føle på næringslivet rundt omkring i landet.

Andre aktuelle saker: