Norske havner stenges for anløp av russiske fartøy fra fredag 7. mai

april 30, 2022

Ukraina

Regjeringen innfører EUs femte sanksjonspakke på grunn av den russiske invasjonen i Ukraina, som blant annet betyr at russiske skip ikke kan anløpe norske havner.


Kommersiell skipsfart og fritidsfartøy

Utestengelsen gjelder fra 7. mai fra midnatt for skip over 500 bruttotonn. Det gjelder både for fritidsfartøy og fartøy i kommersiell internasjonal fart. Utestengelse kan også gjelder dersom det er foretatt en omlasting for å unngå dette regelverket. Forbudet gjennomføres for havner på fastlands-Norge, men ikke på Svalbard.

Forbudet omfatter i hovedsak ikke fiskefartøy og vil normal ikke heller ikke omfatte søk- og redningsfartøy eller forskningsfartøy. Det kan gjøres unntak for skip som har last som er av humanitær karakter og lignende. Da skal reder søke Utenriksdepartementet.

Borg Havn har sjelden anløp av russisk–flaggede fartøy. I fjor var det ifølge Kystverket totalt 1 595 anløp av russiske fartøy til norske havner, men av disse utgjorde fiskefartøy 978 anløp. Basert på historiske tall er det omlag 600 anløp per år som vil rammes av sanksjonene. Akkurat nå er det 18 russiske fiskefartøy i norske havner og ingen fartøy som rammes av sanksjonene.

Les hele pressemeldingen fra Regjeringen her.

 

Andre aktuelle saker: