Nye brygger og plattinger på Isegran

juni 11, 2021

Dugnadgutta1

Dugnadsgjengen som har bygget brygge og nye plattinger ved sjøbodene på Isegran la i slutten av mai siste hånd på verket. Torsdag 10. juni var det markering og offisiell åpning av anlegget.

Saken ble siste oppdatert 23.06.2021.

Bryggearbeidene som har pågått denne våren har vært et samarbeid mellom Borg Havn og aktører på Isegran. Havna har stått for materialer og prosjektledelse ved Knut Sørensen. Dugnadsgjengen har bestått av eierne av sjøbodene og andre frivillige krefter på Isegran. Sørensen forteller at arbeidet har gått greit, og at han har jobbet sammen med en utrolig hyggelig og arbeidsvillig gjeng.

– Bjelkelaget foran sjøbodene ble ferdigstilt ved påsketider, og fremdriften for arbeidet har vært i henhold til plan, forteller prosjektleder Knut Sørensen, og legger til at dette er et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid i praksis.

10. juni var det offisielle åpning og markeringen av det nybygde anlegget. Havnedirektør Tore Lundestad roste den frivillige innsatsen og takket alle involverte for et godt samarbeid.

– Uten dugnadsånden blir øya fattig, understreket havnedirektøren i sin korte tale ved innvielsen. Som syns det var ekstra moro å være med på å åpne bryggene og plattingene som har ligget uferdig noen år. Området er åpent for allmennheten og vi registrerer allerede at det det har blitt veldig populært å legge turen innom her, forteller Lundestad og Sørensen samstemte.

Et godt eksempel på offentlig og privat samarbeid i praksis.
– Knut Sørensen, prosjektleder Borg Havn

Primus motor for dugnadsgjengen, Per Olsen, fikk æren av å åpne de nye sjøbodkaiene.

Andre aktuelle saker: