Ny liggekai for fiskeflåten i Utgårdskilen fiskerihavn

mai 27, 2020

Utgårdskilen

Å dekke opp kaibehov for næringsaktører hjemmehørende i Hvaler og omkringliggende region har vært en av de store utfordringene for å styrke posisjonen som fiskerifylke. Det er vi kommet langt med nybygget liggekai.

Primærnæringen står sterkt i Hvaler, da særlig fiskerinæringen som både tiltrekkes nye årskull og fiskere som trekker hit fra andre hjemmehavner. Borg Havn har hatt flere møter med Hvaler kommune, stedlige bedrifter som Fjordfisk og Egersund trål avd. Hvaler, og selvsagt fiskerne selv. Flere liggeplasser har vært et av de ønskene som har stått høyt på prioriteringslista. I sammenheng med prosjekteringen av ny fiskeri- og utrustingskai ved trålverkstedet ble det åpnet for å utvide prosjektet med blant annet en flytende liggekai. Beslutningen om å sette denne i innkjøpsprosess ble tatt så sent som i april, og tilbudsforespørsel på en spesifisert løsning ble sendt ut til leverandører som vi kjenner som seriøse med gode produkt. Kontrakt ble inngått etter en hektisk 2 ukers prosess med det mål å ha anlegget ferdig snarest mulig.

Småbåthavner vant konkurransen, der de både tilfredsstilte våre leveringsbetingelser og god pris. Forutsetningen var 24 meter lang flytebrygge fordelt på to element for enklest transport og håndtering, bredde på 2,4 meter pluss fenderbord, og fribord på 50 cm. Opplegg for vann og strøm var del av tekniske krav med oppsett av stolper for belysning, landstrøm og vannpost. Selve vann- og strømledninger kommer som egen bestilling fra lokale aktører etter ferdig utlagt anlegg. Småbåthavner utvider leveransen med litt lengre brygge uten pristillegg da produksjonsutstyret åpnet for det.God service til oss som bestillere, og da videre til brukerne. Total lengde på bryggen ble så 25 meter og en landgang på totalt 8 meter.

Småbåthavner har så langt levert prikkfritt etter lovnader. Anlegget ble satt i produksjon for få uker siden og kom med tungtransport til Utgårdskilen tirsdag 26. mai. Med godt samarbeid med Fjordfisk og eierne av fiskefartøyet Siljan ble kaien ved Fjordfisk brukt som utlastingssted for element. Monteringsstedet i ytre del av havna ved moloen var på forehånd sjekket for ledninger i sjø og på land. Det er ikke alt vi kjenner av ledninger i sjø så ekstra dykkerundersøkelser er blitt rutine før tunge moringer legges i ønsket posisjon. Det er to kjettingstrekk på 15 meter i ytre del og 12,5 meter i midtre del. Lagt i kryss utover med 2 tonns moring.

Bryggen er en ren fiskerikai, og gir plass til fire fiskefartøy med «long side» fortøyning. Fritidsfartøy i det området det bryggen ble forankret med landgang ble fortrengt litt, men etter en kabal med litt omrokering og erstatningsplasser i molofoten sto vi igjen med løsninger til alle.

Andre aktuelle saker: