Nytt om merking i Farvannet i Østfold

januar 26, 2017

Nytt Om Merking I Farvannet I Østfold 1

Årets kontrollskjerming vil bli utført med MS Trænen i uke 9 til uke 12. I forbindelse med årets kontrollskjerming vil mange av lyktene i Østfold bygges om til IALA standard.

 

Hva er ombygging til IALA.

Ombygging til IALA vil si at grønnsektor alltid er til styrbord, rød sektor til babord når man stevner mot en lykt i hvit sektor.

I praksis betyr det at eksisterende sektoroverganger beholdes med lengde og retning, men at fargene endres. Dette legges i tillegg inn noen ekstra sektorer for at fargeovergangene skal bli helt konsekvent.

Dette gjøres nå i Oslofjorden på området fra Drøbakk til Oslo, kun to lykter har ett unntak fra IALA regelen, dette er en hvitsektor på Ildjernsflu og en på Nordre Langøy.

Hvilken lykter ombygges

Lyktene inn til Halden. Lyktene inn til Fredrikstad inkludert vestre løp. Lyktene mellom Halden og Fredrikstad. Lyktene ute i selve Oslofjorden omfattes ikke av årets ombygging.

Verdt å merke seg

Ombyggingen medfører ikke endringer av lyktenes karakter og rekkevidde. MS Trænen skifter ellers ut skjermglass, lampeskifter og karakterverk på vanlig måte.

For 014100 Strømtangen fyrlykt er imidlertid ombyggingen meget omfattende, her vil blant annet flere nye hvitsektorer legges inn.

Skjermspec

000500 Sækkefluene

000600 Glan

000700 Reiertangen

002200 Knivøyholmen

002400 Skysskafferen

003500 Haslauflu

003800 Lauskjær

004700 Terneskjæra

004800 Ramsøy

005500 Homlungen

005600 Børholmen

005700 Sauholmen

006000 Kuskjær

008800 Ramsøy

010700 Kallera

012500 Tenneskjær

12600 Stangskjær

013150 Håholmen

013200 Kjøkøy nedre 013300 Kjøkøy øvre (se kart for området)

014100 Strømtangen

014200 Gåsungene

Andre aktuelle saker: