Nytt shortsea tilbud fra Øraterminalen fra 1. mars 2024

februar 18, 2024

Salen Hamburgerskuret 3

Tirsdag 13. februar ble ny dør-til-dør sjøtransportrute presentert i Hamburgerskuret i Fredrikstad. Et femtitalls fremmøtte fikk høre om den nye ruta som vil koble Borg Havn til Tilbury, den viktigste containerhavna i Londons havneområde, og Rotterdam.

Det er aktørene Samskip og Viasea som samarbeider om det nye rutetilbudet som vil trafikkere Øreterminalen hver tirsdag. Dette vil bidra større forutsigbarhet og frekvens for sjøtransport mellom Oslofjorden, Rotterdam og England. Rutetilbudet som ble lansert i Fredrikstad er en av tre servicer selskapene samarbeider om i Oslofjorden.

Service 1: Rotterdam – Oslo – Moss – Immingham

Service 2: Rotterdam – Oslo – Fredrikstad – Larvik – Tilbury

Service 3: Rotterdam – Oslo – Moss – Brevik – Kristiansand

Terminalsjef i Borg Havn, Kenneth Mathisen, forteller at dette en viktig brikke og et komplementerende sjøtransporttilbud fra Fredrikstad.

– Vi har allerede DFDS og Unifeeder i Borg Havn. Med det nye rutesupplementet fra Samskip og Viasea vil vareeiere få tilgang til store og omfattende multimodale distribusjonsløsninger i hele Europa, sier terminalsjef Kenneth Mathisen i Borg Havn.

Bilde: Møteleder Jørn Askvik introduserer det nye rutetilbudet i Oslofjorden.

Bilde: Catherine Lippestad i Samskip forteller om bakgrunn og samarbeidet med Viasea.

Catherine Lippestad i Samskip og Morten Pettersen fra Viasea fortalte at samarbeid må til, også mellom konkurrenter. Når aktørene går sammen om et nytt rutetilbud blir de mer kostnadseffektive, og mer konkurransedyktig mot veitrafikken.

Lippestad viste fram satsningen Samskips Seashuttle og bestillingen av to hydrogenskip, hvor den første skal trafikkere Oslofjorden i 2025. Hun sa at markedets behov for denne type løsninger vil gi Samskip et konkurransefortrinn. Pettersen fra Viasea fortalte også om nye skipstyper på tegnebrettet. Skip med vindturbiner og hydrogen som drivstoff. Og han konstaterte at kunder etterspør stadig mer bærekraftige transport- og logistikkløsninger.


Kunnskapsdeling og erfaringer med sjøtransport
Som en del av programmet på Hamburgerskuret var tre vareeiere utfordret til å dele erfaringer om logistikkløsninger.

Borregaards logistikkdirektør, Fred Voldset, var en av vareeierne som bidro med sine erfaringer med sjøveien som logistikkvalg, og hvorfor sjøveien bidrar til bærekraftige transportløsninger. Han fortalte om Borregaard sitt arbeid med å ta ned transportutslippene til selskapet og hvordan de dokumenterer mer miljøvennlig transport.

Bilde: Fred Voldset forteller om Borregaard arbeid og hvordan de prioriterer for å ta ned klimagassutslippene.

John Christensen fra Coca-Cola Europacific partners kunne fortelle at 90 prosent av deres varer til Norge i dag går på båt. Han var også tydelig på at det handler om tankesettet, og at vi kan hvis vi vil få til mer sjøtransport og bærekraftig logistikk.

En tredje vareeier, Magnar Vitsø fra Glava / Saint-Gobain fortalte om deres transportbehov og at det er utfordrende å få til en forutsigbar logistikk til sjøs. Det er mange aktører å forholde seg til og uforutsigbare transporttider. Glavagruppen har lenge fraktet råvarer med båt, og både Glava og Weber har sine egne havner. Glava eier en havn på Greåker der de har importert råvarer siden 2002, og Weber eier en havn ved Borge. Gyproc sender gipsplater fra Øraterminalen til lager i Tovik. Dette er nytt fra 2023 og ønske er få mer varer over på båt istedenfor bil. Noe som betyr mindre trailere på veien, og CO2 besparelser og bedre lønnsomhet.

En stor takk til alle innledere som ga oss nyttig innsikt i kortreist, effektiv og bærekraftig logistikk og Jørn Askvik fra Short Sea Promotion Center som bidro med god møteledelse. At så mange møtte fram og fikk stille spørsmål om sjøtransport direkte til aktørene var verdifullt. Fremover ønsker vi å se nærmere på hvordan vi kan videreutvikle nettverk, og gi ytterligere innsikt til hvordan samarbeidet med havna kan bidra positivt for valg av transportløsninger. Målet er at mer gods tar sjøveien!

 

Bilde: En aktiv sal bidro med flere spørsmål og gode perspektiver.

Andre aktuelle saker: