Oppgradering av grensekontrollstasjonen på Øra

mars 17, 2021

Grensestasjonen April 2021

Etter god dialog og konstruktivt samarbeid mellom havna, NHO Logistikk og transport Region Øst og Andersen & Mørck AS vil tilgjengeligheten til grensekontrollstasjonen i Borg Havn nå oppgraderes.

Med Brexit er ikke Storbritannia lenger medlem av det indre europeiske markedet, men er blitt en tredjestat i importsammenheng. Fra 1. januar 2021 kan ikke lenger grensekontrollpliktige varer og levende dyr fra Storbritannia flyttes fritt til Norge, men må tas inn via en grensekontrollstasjon godkjent for den aktuelle varen.

For noen bedrifter har dette medført utfordringer ved anløp til norske havner hvor Mattilsynet ikke har grensekontrollstasjoner etablert, som i Brevik. Konsekvensen har da blitt at godset har gått med båt via Gøteborg, for så å kjøres inn til Norge.

Grensekontrollstasjonen i Borg Havn har frem til nå ikke vært tilrettelagt for mottak og kontroll av trailere. Men etter at behovet meldte seg snudde havna seg raskt rundt, og tok investeringen med å tilpasse kontrollstasjonen til også å kunne tillate kontroll av last på trailere.

Stasjonen vil holde stengt i perioden 17.-22. mars mens utbedringsarbeidene pågår. Fra 23. mars vil det være mulig å kontrollere både containere og trailere.

 

 

Andre aktuelle saker: