Oppgradering av Ørakanalen – Høring av søknad

juli 11, 2016

Oppgradering Av Ørakanalen Høring Av Søknad 1

Statlige budsjettmidler i revidert Statsbudsjett 2016 gjør at 2 år gamle planer for å bedre ferskvannsinntak til Øra naturreservat kan gjenopptas. Tiltak i Ørakanalen og sjeteen ut i Glomma er avbøtende tiltak for det kommende farledstiltaket i innseilingen til Borg Havn. Ekstra 15 mill. til farledsprosjektet som er øremerket vedlikehold gir nå mulighet for å gjennomføre mudring i kanalen og endring av sjete i høst. Søknad er sendt Miljødirektoratet som har lagt saken ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 19. august.

 

I Statsbudsjettet 2016 ble det bevilget 10 mill til vedlikehold i farleden, en konsekvens av at hovedprosjektet med Borg I og Borg II ikke kom i gang så tidlig som vi hadde forventet. Vi fikk positivt gehør i Kystverket og Samferdselsdepartementet for nødvendige tiltak i innseiling til kaier i syd på Øra som hadde så lite dybde at infrastrukturen her ikke kunne nyttes av brukerne slik det var planlagt. Tidlig i år har det i tett samarbeid med Kystverket blitt mudret foran kaier i syd.

Med revidert statsbudsjett og nye friske midler er det nå klart for å kunne ta opp planene om mudring i Ørakanalen med tilhørende forlengelse og forsterking av sjeteen som «fanger» ferskvann fra Glomma og fører ferskvann inn i reservatet. Kystverket og Borg Havn har inngått en gjennomføringsavtale der Borg Havn bistår som byggherre for gjennomføringen og Kystverket dekker utgiftene. Derav står Borg Havn som byggherre, og er formell søker og tillatelse etter ulike lovverk.

Søknad til Miljødirektoratet er sendt, og ligger nå ute på høring. Alle som ønsker mer informasjon om hva som søkes gjennomført, og som kan ha merknader til søknad kan få mere informasjon her.

Andre aktuelle saker: