PowerCon skal levere landstrømanlegg til Borg Havn

april 9, 2021

IMG 0730

Danske PowerCon a/s er nylig tildelt kontrakt for levering av landstrømanlegg. Leveransen til PowerCon består av to mobile landstrømcontainere, hver på 2 MW, og skal stå ferdig høsten 2021.

Hver container skal kunne forsyne to skip samtidig, med valgfri spenning fra 400 til 690 volt og frekvens på 50 eller 60 hertz. Systemet blir designet og levert i henhold til IEC 80005-3, en internasjonal standard for lavspent landstrømstilkobling.

PowerCon a/s er et dansk ingeniørselskap med lang erfaring med produksjon av kraftelektronikk blant annet til den danske vindkraftindustrien. Således er de erfarne med elektroteknisk utstyr som skal tåle varierende belastning. I tillegg har de opparbeidet seg en betydelig kompetanse ved leveranse av landstrømanlegg til flere havner.

– Fokuset på design og robuste produkter er viktig for å oppnå riktig kvalitet til riktig pris og sikre fornøyde kunder, forteller Peter Castberg Knudsen hos PowerCon. Han er stolt over å bli valgt som den foretrukne leverandør av landstrømanlegg i Borg Havn.

– Det var stor interesse for konkurransen om å levere landstrømanlegg, sier teknisk sjef Pål Erling Johnsen i Borg Havn. Vi fikk til slutt inn tilbud fra fire leverandører, hvor to av disse gikk videre til sluttforhandlinger, hvor PowerCon sin løsning ble valgt.

 

Covid19-situasjonen setter begrensninger for fysiske møter, og kontraktsignering ble gjennomført digitalt med den interne arbeidsgruppa tilstede på Teams.

 

Johnsen ser frem til å kunne tilby skipene som ankommer Borg Havn landstrøm. Ved å koble til strøm fra land slipper båtene å ha dieselaggregatene i gang og utslipp og støy reduseres. Dette gir rederiene mulighet for å spare miljøet og drivstoffutgifter. At anleggene er mobile ser Johnsen som en stor fordel da de enkelt vil kunne flyttes rundt i havna etter behov. I første omgang skjer tilretteleggingen syd på Øraterminalen, men på sikt vil det være aktuelt å tilrettelegge og bygge ut tilstrekkelig kapasitet for levering av landstrøm også ved andre kaier.

Borg Havn er en av flere norske havner som har mottatt støtte fra det statlige foretaket Enova til etablering av landstrøm. Anlegget skal overleveres i august 2021 og vil gi en betydelig miljøgevinst når det kommer i bruk.

Det er fint å kunne bidra med mer miljøvennlige løsninger, og vi ser frem til å kunne tilby skip landstrøm.
– Pål Erling Johnsen, teknisk sjef Borg Havn

Leveranse av landstrøm forutsetter også en forstrekning av leveransen av strøm ut til kaikant. Dette arbeidet gjøres parallelt med leveransen fra PowerCon. For å koble skipene til landstrøm er det også behov for tilpasning av havnas høyspenningsanlegg, i tillegg til kabler for tilkobling av skip. Dette utlyses i egen konkurranse de nærmeste dager.

 

Andre aktuelle saker: