Prøvelasting av treflis

juli 27, 2021

Treflis 1

Treflis til gjenvinning har vært prøvelastet på Øraterminalen for Geminor. Returflisen er sortert trevirke som skal til Riga for materialgjenvinning, til produksjon av sponplater som benyttes i bygg- og møbelproduksjon.

Lasting av omlag 2 000 tonn startet mandag morgen. Andersen & Mørck har stått for håndteringen på kaia og framkjøring til kaikant. Til dette arbeidet ble det benyttet hjullastere. Ombordlastingen ble gjort ved bruk av havnas mobilkran og en 6 m3 stjernegrabb.

Fartøyet Kauri, som ble benyttet til utskipningen, la tirsdag ettermiddag fra kai med kurs for Latvia. Prøvelastingen har så lang vært vellykket, ifølge terminalsjef Kenneth Mathisen. På sikt kan det bli cirka 24 000 tonn pr. år med returflis over Borg Havn.

 

Hjullasteren gikk varm i 30 graders sommervarme, men prøvelastingen var vellykket.

 

– Under operasjonen har vi lagt vekt på at lastingen skal medføre så lite støv som mulig og vi har kontinuerlig feiling av terminalområdet, sier Mathisen. Trestøv inneholder ikke farlige stoffer som gir økt helserisiko, men oppholder man seg i umiddelbar nærhet av utlasting av flis bør støvmaske benyttes.

Andre aktuelle saker: