Samferdselsministerens kystreise

juni 23, 2016

Samferdselsministeren med sitt reisefølge tok turen til Borg Havn på sin første reisedag i Samferdselsministerens kystreise fra Oslo til Kirkenes 21. – 28. juni. En miljøvennlig havn er sitt ansvar bevisst, vi hentet alle reisende på kaien i Moss med elektriske havnebiler for en kort landetappe til Fredrikstad og Borg Havn sin hovedterminal på Øra.

Både Samferdselsminister og statssekretær Reynir Jóhannesson har besøkt oss flere ganger, og kjenner antakelig mer til havna enn de kjenner våre viktige brukere. Derfor gikk turen ut på bedriftsbesøk for å se litt av den store verdiskapingen her. Først til det som beviselig er Østfolds beste logistikk aktør 2016 (http://www.logistikkforeningen.no/avdelinger/ostfold/?article_id=1037), Fredrikstad Reefer Terminal. Daglig leder Thomas Karlsen orienterte om både frys og superkjøl, innholdet i de ekspansive utbyggingsplaner med tredobling av kapasitet totalt, og selvsagt ett par ord om hvor god havna passer i bedriftens logistikkbehov.

Deretter til en annen sterkt voksende industribedrift på Øra med stort transportvolum på sjø, Norsk Gjenvinning Metall med sitt nye shredderanlegg. Der går virksomheten så det bokstavelig smeller innenfor anlegges innbygde vegger, med to skift for å holde maskinene i gang. Det hugges for tiden mye biler som kommer sjøveien fra Sverige, og ellers mest annet skrapmetall fra norske husholdninger. Vi fulgte prosessen fra skrap inn til sorterte metallfraksjoner, under kyndig gjennomgang med fabrikksjef Jan Martin Rasmussen.

Borg Havn fikk anledning til å uttrykke takknemmelighet over ekstraordinære midler til avbøtende tiltak i Ørakanalen, bevilget gjennom revidert Nasjonalbudsjett. Borg Havn bistår Kystverket i å gjennomføre disse tiltakene, konkurransegrunnlaget er utsendt og det blir mudring rett over sommeren.

Neste år kommer full uttelling i kommende statsbudsjett håper vi, slik at vi snarest kommer i gang med hovedmudringen i Røssvikrenna og Løperen.

Andre aktuelle saker: