SMART KYSTFART – Prosjekt for mere gods på sjø

april 1, 2019

Borg Havn deltar i andre fase av prosjektet Smart Kystfart. Prosjektet har som hovedmål å få mere gods over fra vei til sjø.

I dette prosjektet som er initiert og koordinert av Brønnøy Havn, vil det bli jobbet med et bedre tilrettelagt og effektivt havne/terminaltilbud. I tillegg vil prosjektdeltakerne se på mulig styring og tilrettelegging av kystflåten for å oppnå bedre samordning av transporttilbudet.

Prosjektet er støttet økonomisk av tilskuddsmidler fra Kystverkets til havnesamarbeid i 2019

I vedlagte pressemelding kan du lese mer

PRESSEMELDING

Andre aktuelle saker: