Studentoppgave om terminaleffektivitet

juni 8, 2017

Studentoppgave Om Terminaleffektivitet 1

Studentene Anders Bakken Hekland og Håkon Skinnerud har gjennomført en oppgave med simulering av ulike terminalløsninger for gjennomstrømning av Containere. Simuleringen er hovedoppgaven de har tatt i bachelorprogram i Skipsfart og Logistikk ved Høgskolen i Sørøst Norge.

Borg Havn er i planfase med å oppgradere og fase inn stablekraner på containerterminalen, og det er viktig å sette opp terminalløsning her for mest mulig effektivitet i alle ledd. Det tilsier at alle bevegelser med rullende materiell, bruk av stacker og kraner må foregå uten for mye ventetid i enkelte ledd og god symmetri i hele logistikken.

Studentoppgave er basert på simuleringsprogrammet ChessCON som er et tysk programverktøy Høgskolen i Sørøstnorge har anskaffet.

Rapporten vi har fått skriftlig og presentert fra studentene gir oss et veldig fint innspill i arbeidet med å beslutte design og endelig oppsett av stacker med RTG kraner i løpet av året. Vi takker studentene og veileder Clemet Thærie Bjørbæk for et glimrende arbeid, og gratulerer Anders og Håkon med bestekarakter A fra skolens sensor.

Bildet viser Anders Bakken Hekland og Håkon Skinnerud med havnedirektør Tore Lundestad i mellom.

Andre aktuelle saker: