Tilrettelegging for kjøp av elsykler til ansatte

mai 3, 2019

IMG 1216

Borg Havn IKS har som visjon å være en smart og bærekraftig havn. For å nå klimamålene våre er det blant annet helt nødvendig å endre både reisevaner og å omstille kjøretøypark til å bli helt fossilfri.

Hele havnas bilpark er skiftet ut til fossilfrie kjøretøy, kraner går på strøm og det er jobbet bevisst med hvordan vi ferdes motorisert og til fots på våre terminaler. Det siste vi har tatt initiativ til er å få på plass en ordning med tjenestesykler for ansatte.

Som arbeidsgiver kan Borg Havn IKS også bidra til å gjøre de ansattes reise til og fra jobb utslippsfri. Tiltak for å få ansatte til å sykle mer kan ses på som utøvelse av havnas samfunnsansvar gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning, være helsefremmende for den enkelte samt kostnadsbesparende for havna som arbeidsgiver.

En av våre eierkommuner, Sarpsborg kommune, var første kommune i landet som la til rette for tilbud om kjøp eller leasing av elsykler for sine ansatte. Borg Havn har latt seg inspirere, og har med elsykkel-tilbudet til ansatte lyst til å gå foran og vise at det finnes alternativer til bil.

Borg Havn har gjennomført en mini tilbudskonkurranse på kjøp av el-sykler til ansatte i Borg havn.  Ved tilbudsinnhenting er det satt kvalitetskrav til syklene. Syklene som tilbys er velutstyrte og har veldig lite problemer og behov for service og vedlikehold i etterkant.  Borg Havn har allerede en avtale om rentefritt personallån til sine ansatte. Dagens ordning har nedbetaling på ett år, denne skal utvides til tre års nedbetaling ved kjøp av el-sykkel.

-Det blir overkommelig for alle å kunne skaffe seg en el-sykkel, som ofte koster mye penger, samtidig som man får mulighet til å bidra til bedre miljø og egen helse. Det er en effektiv og billig måte å komme seg til jobb på, uten å bli svett på ryggen, sier havnedirektør Tore Lundestad og legger til at han håper mange ansatte vil benytte seg av tilbudet.

Havneinspektør, Freddy Paulsen, har allerede god erfaring med bruk av elsykkel til og fra jobb. Han bor i Bydalen og synes fergeturen over Glomma og sykkelturen videre ut på Øra gir han en god start på dagen.

Vi oppfordrer andre bedrifter i vårt nærområde til å henge seg på dette initiativet til mer bruk av sykkel som fremkomstmiddel. Vi registrerer at det allerede er mange ansatte på Kronos Titan som sykler til jobben, og vi har tatt kontakt med kommunens veietat for å se på bedre tilgjengelighet og sikkerhet i Øraveien for syklende og gående.

 

Andre aktuelle saker: