Varsel om nattarbeid ved Nedgården brygge på Søndre Sandøy, Hvaler

februar 9, 2024

Lekter Siltgardin Nedgården Feb 2024

Nattarbeid på Nedgården brygge i uke 7

I forbindelse med det pågående bygge- og anleggsarbeidet på kaia på Nedgården skal det også mudres for å sikre seilingsdybde for den nye Hvalerferga.

Forurensningsmyndighetene har stilt krav om at det skal benyttes partikkelsperre (siltgardin) under mudre- og spuntearbeidet i sjø.

For å gjennomføre mudringen på en god og sikker måte, uten å komme i konflikt med fergetrafikken, vil mudringen gjennomføres nattestid. Dette arbeide vil starte opp i uke 7, og mudring vil pågå i perioden 12.-14.  februar. Det er målsatt at nattarbeidene skal være ferdig utført onsdag 14. februar.

Det kan være at arbeidene medfører noe støy i en ellers stille periode av døgnet. Vi ber om forståelse for dette og beklager eventuelle ulemper.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til prosjektleder i Borg Havn:

KONTAKTINFO:

Pål Erling Johnsen (teknisk sjef), e-post: paljohn@borg-havn.no  Mobil: 91 11 71 81

Andre aktuelle saker: