Hydrogenproduksjon for skip i Oslofjorden

september 29, 2021

Default

Borg Havn får sammen med Oslo Havn og Østfold Energi støtte fra Enova, for å utrede produksjon av hydrogen som drivstoff.

 

–  Dette er et spennende første steg på veien til å etablere et fungerende hydrogenmarked i våre havner. Vi starter med båt, men det kan også bli aktuelt å forsyne tyngre kjøretøy på landsiden. Ønsket er å bli en slagkraftig hydrogenprodusent i Oslofjord-området, sier Charlotte Iversen i Borg Havn IKS.

Miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn er glad for Enova-tilskuddet og samarbeidet med Borg Havn.

–  Vi ser starten på et nytt industrieventyr innen grønn skipsfart. Oslo Havn er heldig og har fremtidsrettede kunder som vil redusere utslipp fra skipene. Det stiller krav til havnene. Det blir enda viktigere med godt samarbeid mellom havnene og med kundene, sier hun.

 

Flere aktører
Borg Havn har gjennom året vurdert muligheten for å satse på hydrogenproduksjon. Den maritime næringen skal kutte utslipp. Flere skip i Oslofjorden er allerede aktuelle for å benytte løsningen. En rekke aktører planlegger nye miljøvennlige skip og produksjon av grønn energi.

 

Egil Ulvan Rederi fra Trondheim vant den høyt profilerte kontrakten med Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri om å bygge og drifte verdens første nullutslipps bulkskip. Skipet skal settes i trafikk i Oslofjorden.

 

Med i europeisk prosjekt
Sammen med Østfold Energi og Oslo Havn har Borg Havn nå fått støtte av Enova for å utrede muligheten for hydrogenproduksjon i Fredrikstad. Interessen ble vekket etter en lengre satsning på egenproduksjon av energi i Borg Havn, og da en bruker i havna ønsket et skip som skal gå på grønn hydrogen.

Gjennom E-Land, et EU støttet prosjekt, har Borg Havn i en innledende fase fått bistand fra produsenter av utstyr og av spanske Inycom. Sistnevnte har bred erfaring fra europeiske hydrogenutbygginger.

–  Vi har to aktuelle lokasjoner for et fullskala hydrogenanlegg. I forprosjektet skal vi vurdere utbygging her. Reguleringsprosessen er nettopp startet på den ene lokasjonen, sier Iversen.

 

God tilgang på kraft
Markedet for hydrogen er fortsatt umodent, men er forventet å vokse. EU ser grønn hydrogen som en av bærebjelkene i fremtidens energiforsyning. Samtidig ønsker regjeringen å halvere utslippene fra norsk skipsfart innen 2030.

Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, mener Borg Havn er spesielt godt posisjonert for hydrogenproduksjon.

–  Havna har både egenproduksjon av energi og planlegger å øke kapasitet i kraftnettet til produksjon. De har bygd ut nettet for landstrøm til båt og har kapasitet når båtene ikke lader. Samtidig har de et stort soltak som produserer energi, sier Vatne, og legger til:

–  Hydrogen er lagring av energi. Dette har vi erfaring med fra vannkraften.

 

Enova-satsing på hydrogen
Prosjektet på Borg havn er ett av 15 prosjekter som får opptil en million kroner hver i støtte fra Enova. Prosjektene skal utrede muligheten for å produsere hydrogen fra fornybar kraft til bruk i maritim sektor, og fordeler seg langs skipsleden fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør. Støttebeløpet Borg Havn IKS mottar er 636 000 kroner, femti prosent av kostnadene til forprosjektet.

Enova har vurdert hvert prosjekt ut fra kvalitet, modenhet og hvilken gjennomføringsevne prosjektet kan skilte med.

–  Det er gjennomgående gode prosjekter som får denne forprosjektstøtten. Det er helt tydelig at norske bedrifter og innovasjonsmiljøer ønsker å bidra til omstillingen i maritim sektor, sier Sigmund Ø. Størset, seniorrådgiver i Enova.

Men forprosjektet er bare forstadiet på Enovas hydrogensatsing. I desember tar statsforetaket sikte på å lyse ut en større konkurranse om investeringsstøtte til hydrogenproduksjon i maritim sektor.

 

Havnenes klimastrategi
Borg havn har mål om å bli en utslippsfri havn innen 2030, der de skal bli selvforsynt med energi og delta aktivt i utvikling av nye energi- og miljøløsninger i havneområdet.

Oslo havn skal redusere klimautslipp med 85 prosent innen 2030 og bli en nullutslippshavn på sikt.

 

 

KONTAKT:

Charlotte Iversen, miljøsjef Borg Havn IKS, mobil: 952 51 846, charlotte.iversen@borg-havn.no

Heidi Neilson, miljøsjef Oslo Havn KF, mobil: 476 01 857, heidi.neilson@oslohavn.no

Martin Fledsberg Vatne, direktør strategi og forretningsutvikling, mobil: 909 75 532, mv@ostfoldenergi.no

Sigmund Størset, seniorrådgiver Enova, mobil: 986 11 167, sigmund.storset@enova.no

Andre aktuelle saker: